دستاوردهای بهارنکو

اجرای بهارنکو و توسعه آن، آمارهای طلاق را تحت تأثیر قرار داد و مجموعه اقداماتی که برای خانواده‌های استان فارسی اجرا شد باعث گردید آمار طلاق زیر ۵ سال شهر شیراز و استان فاس کاهش محسوسی پیدا نماید و طبق گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی، استان فارس از زمره استان‌های پرخطر خارج شود.

این امر سبب شد طرح بهارنکو در سال ۱۳۹۴ در شورای فرهنگ عمومی کشور مطرح گردد و بعداز تصویب در این شورا به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع گردید و درسال ۱۳۹۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی این طرح را به عنوان طرح موفق در جهت کاهش آمار طلاق معرفی نمود و در اسناد بالادستی جهت اجرا در کل کشور قرار داد؛ همچنین کارگروهی جهت اجرای ان در کل کشور تعیین نمود.

در سال ۱۳۹۶ وزیر وقت بهداشت (جناب آقای دکتر هاشمی) در نامه ای به تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور (طرح بهارنکو را به عنوان الگوی موفق در جهت تحکیم بنیان خانواده و کاهش طلاق) معرفی نمودند و خواستار الگو برداری از آن در کل کشور شدند.

اکنون پس از ۱۲ سال ایده بهارنکو به گروه مؤسسات خانواده بهارنکو ارتقا یافته و در حال تبدیل به محصول دانش‌بنیان است.

این درحالی بوده که گروه موسسات دانش بنیان خانواده بهارنکو با ۱۰ موسسه و ۳۰ نمایندگی در فارس تقریبا همه فعالیت های مربوط به خانواده در سه بخش پیش، حین و پس از ازدواج استان را به خود اختصاص داده است.

لینک کوتاه این صفحه:

https://baharnekou.ir/?p=9682

اخبار مرتبط: