افتخارات بهارنکو

تقدیر رئیس جمهور وقت از عملکرد موفق بهارنکو

(سال ۱۳۹۰)

معرفی طرح موفق در حوزه کاهش طلاق توسط شورای فرهنگی عمومی کشور

(سال ۱۳۹۴)

معرفی طرح بهارنکو به عنوان الگوی موفق در اجرای آموزش های هنگام ازدواج به دانشگاه های علوم پزشکی

(سال ۱۳۹۵)

معرفی طرح موفق بهارنکو در آموزش های هنگام ازدواج توسط وزیر بهداشت به تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

(سال ۱۳۹۶)

برگزیده رویداد ملی مثبت دو

(سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰)

تقدیر وزارت ورزش و جوانان از بهارنکو به عنوان مجموعه تسهیلگر ازدواج جوانان با حضور رئیس جمهور وقت

(سال ۱۴۰۱)

مجموعه برگزیده در محور سازمان های مردم نهاد در رویداد جایزه استانی جمعیت

(سال ۱۴۰۲)

لینک کوتاه این صفحه:

https://baharnekou.ir/?p=9871

اخبار مرتبط: