بیانیه ارزش ها

ارزش های گروه موسسات دانش بنیان خانواده بهارنکو نشان دهنده اصول مسلم و غیر قابل تغییر این گروه است.
همه موسسات زیر مجموعه، همواره خود را ملزم به پایبندی آنها می دانند؛ این ارزش ها عبارتند از:
۱. بهره مندی مداوم از پشتوانه فکری علوم انسانی اسلامی؛
۲. اقدام فرهنگی بجای انفعال فرهنگی؛
۳. اعتماد به نفس اجتماعی و خود اتکایی فرهنگی موسسات؛
۴. نظارت مومنانه بجای نظارت دیوان سالارانه؛
۵. داشتن روحیه جهادی؛
۶. تعالی معنوی، اخلاقی و حرفه ای سرمایه های انسانی؛
۷. تفکر ارزشی در تصمیم گیری به جای تفکر گزینه ای؛
۸. پرهیز از تشریفات زائد اداری؛
۹. تاکید بر هنر و زیبایی در تولیدات فرهنگی و محیط کار؛
۱۰. مرجعیت فرهنگی در سطح ملی و پرهیز از هیاهو و تبلیغات بی ثمر

لینک کوتاه این صفحه:

https://baharnekou.ir/?p=10052

اخبار مرتبط:

small_c_popup.png
logo-samandehi