مجوزها

صدور مجوز فعالیت گروه موسسات دانش بنیان بهارنکو توسط وزارت کشور

صدور مجوز نشریه داخلی «مهرستان بهارنکو» توسط وزارت فرهنگ و ارشاد

صدور پروانه انتشار پایگاه خبری توسط وزارت فرهنگ و ارشاد

لینک کوتاه این صفحه:

https://baharnekou.ir/?p=9999

اخبار مرتبط: